متفرقه

⭕️ شناسایی ۲۲ اپ مخرب که مصرف #باتری را به شدت افزایش می‌دهند اگر این برنامه ها را روی گوشی دارید به سرعت حذف کنید ۱ – Sparkle FlashLight ۲ – Snake Attack ۳ – Math Solver ۴ – ShapeSorter ۵ – Take A Trip ۶ – Magnifeye ۷ – Join Up ۸ – Zombie […]

دلایل ضرورت استفاده از نرم­‌افزار­های مالی طبعا ضعف نظام اطلاعاتی حسابداری یا کار کرد ضعیف آن می‌تواند موجبات فلج شدن سازمان در مواجهه با بحران‌های اقتصادی را  فراهم آورد. یکپارچگی و انسجام نظام اطلاعاتی می‌تواند در مدیریت و پویایی سازمان نقش بسزایی داشته باشد. مدیران سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از اطلاعاتی که ابزارهای مالی در […]